Gyöngy mintákat észleltek, Gyöngy mintákat észleltek


A porc sérülései azonban általában egészségi problémákat vetnek fel, és gyakran tünetek elhúzódásával járnak, mivel ennek a szövetnek a gyógyulási képessége gyenge.

Bár a porc regenerálására különféle megközelítéseket javasolnak, a javítás továbbra is hatalmas kihívást jelent az ortopéd sebészek számára.

gyöngy minták

A szövetmérnöki terület jelenleg a porc helyreállításának legígéretesebb stratégiáit kínálja, amelyben a válogatott biomatermékeket és a sejt alapú terápiákat egyesítik új szövetpótlási terápiás rendszerek kidolgozására.

Bemutatkozás Az ízületi porc az ízületi ízületek csontjait fedi, és teherviselő anyagként működik. Az ízületi porcjavítás az egyik legnagyobb kihívást jelentő kérdés a szövetregeneráció területén, mivel a porc korlátozott az önregenerálódási képessége miatt [1—5].

gyöngy mintákat észleltek

Különféle műtéti módszereket alkalmaznak a sérült porc kijavítására, ideértve a többszörös fúrást is a revaszkularizáció, a koptató artroplasztika és a perichondriális felületképzés ösztönzésére. Az ilyen stratégiák hatékonysága azonban továbbra is ellentmondásos, és ezek a megközelítések szintén nem kielégítőek a porc eredeti szerkezetének és funkciójának helyreállítása szempontjából [6—10]. Ezen hátrányok kiküszöbölése érdekében a sejtalapú terápiát jelenleg intenzíven felülvizsgálják a porcjavítás érdekében, és sokféle taktikát és sejttípust fedeztek fel erre a célra.

gyöngy mintákat észleltek

Az autológ chondrocita implantáció ACI volt az első stratégia, amelyet a klinikai gyakorlatban alkalmaztak, és amelyben a beteg saját porcának területéről kinyert chondrocytákat alkalmaztak, csökkent súlyhordozó funkcióval [11—13]. Ennek a technikának azonban számos problémáját jelentették, például a kapott kondrociták korlátozott proliferációs potenciálját és a funkcionális sejtfenotípusok elvesztését a tenyészetben [6, 11, 14]. A mesenchimális őssejtek MSC-k ígéretes alternatív sejtforrás a porcjavításhoz.

Hogyan készítsünk egy török csipke menyasszonyi ékszer karkötőt?

Megfelelő stimulálás esetén az MSC-k különféle sejttípusokra differenciálódhatnak, beleértve a porcot termelő kondrocitákat is [4, 15—19]. Az MSC-ket gyakran izolálják a csontvelőből.

Ennek ellenére a sejtgyűjtés és a csontvelőből történő izolálás különböző hátrányokkal jár. Például a csontvelő-aspiráció fájdalmas lehet a beteg számára, és az aspirátumokat olyan technikák alkalmazásával kell koncentrálni, amelyek viszonylag költséges műszereket tartalmaznak. Ezenkívül a csontvelőből származó MSC hozamok meglehetősen alacsonyak.

Ezért további gyöngy mintákat észleltek javasoltak az MSC-k forrására, ideértve a zsírszövetét is, amely bőséges a felnőtt őssejtekben, viszonylag könnyen gyöngy mintákat észleltek a betegektől, és kevésbé költséges kezelni, mint a csontvelő az MSC izolálása céljából [4, 20—22].

Mindenesetre a szokásos stratégiák a felnőtt őssejtek kondrocitákká történő differenciálására még mindig költséges növekedési faktorok alkalmazását igénylik a tápközegben, például a növekedési faktor béta TGF- β transzformációját, az inzulinszerű növekedési faktorokat és a csont morfogenetikus fehérjéket BMP-k.

Megjegyzendő, hogy ezek az adalékanyagok váratlan mellékhatásokhoz vezethetnek a klinikai gyakorlatban történő alkalmazás során [15, 23].

1. Bemutatkozás

A közelmúltban számos kutatócsoport bebizonyította, hogy az MSC-k kondrogén differenciálódása úgy érhető el, hogy a sejteket hipoxiás körülmények között tartják fenn [23—26] azzal a céllal, hogy reprodukálja az ízületi porc natív környezetét.

Az ízületi porc egy avaszkuláris szövet, amelynek oxigénellátása a szinoviális folyadékból és a szubchondrális csontból származik.

Ezen túlmenően, az endokondrális csontképződés során az MSC-k kondrocitákká alakulnak, amelyek hyaline porcban gazdag mátrixot képeznek, amely sablonként szolgál az epifízis növekedési lemez kialakulásához. Ezek az események egy avaszkuláris időszakban, határozottan hipoxiás környezetben fordulnak elő [22, 29]. Az alacsony oxigéntartalmú környezetben a sejtek túlélésével kapcsolatos molekuláris mechanizmus magában foglalja a hypoxia-indukálható faktor 1 HIF-1 transzkripciós komplex aktiválását.

gyöngy mintákat észleltek

Gyöngy mintákat észleltek HIF-1 a hipoxiás válasz egyik fő mediátora, amely nélkülözhetetlen a gyöngy mintákat észleltek differenciálódáshoz és az in vivo túléléshez. A hipoxiás körülményeket és a HIF-1 fokozott szabályozását szintén kiválthatja kémiai indukció; például a kobalt jól ismert hipoxiát utánozó szerként. Függetlenül attól, hogy a HIF-1 által támogatott MSC-k kondrocitákká gyöngy mintákat észleltek differenciálódása nem elegendő a porchibák helyreállításának végső céljaként.

Az exogén módon transzplantált sejteket egy biokompatibilis fizikai mátrixmal azaz állványzattal is támogatni kell, és az állványokhoz megfelelő biológiai anyag kiválasztása kritikus tényező a porcszövet szerkezetében. Az alginátot széles körben használják az MSC kondrogén differenciálódásának polimerjeként [34—37].

Ez a biológiai anyag egy természetes tengeri algákból izolált heteropoliszacharid, amelyet β- D-mannuronsavból és α- L-guluron gyöngy mintákat észleltek áll. Kétértékű kationok pl.

Számos szövettechnikai tanulmány kimutatta, hogy az alginát ideális környezetet biztosít az MSC-k térbeli eloszlásának megkönnyítéséhez, olyan szerkezeti struktúrát eredményezve, amely hasonlít a natív in vivo porc mikrokörnyezethez [34—37]. Ezen túlmenően az alginát chondroinductive hatással van a porc-specifikus mátrix komponensek szintézisének elősegítésére [42—44].

gyöngy mintákat észleltek

Anyagok és módszerek 2. Amikor a sejtek kb. A 3—7. Szakasz hADSC-jeit felhasználták a további vizsgálatokhoz.

Milyen legyen idén a karácsonyfánk?

Alginát oldat A barna algákból Na-alg származó alginsav-nátriumsót, amely alkalmas a sejtek kapszulázására, a Sigma-Aldrich-tól St. A kapott mintákat Co10, Co5, Co2. A gyöngyökben lévő sejteket 7, 14 és 21 napon át tenyésztettük, és a tápközeget naponta cseréljük.

Morfológia és gyöngyméret-eloszlás A gyöngy szemcseméretének átlagos mikroszféra átmérő mérését Nikon Eclipse E optikai mikroszkóppal Nikon, Tokió, Japán végeztük.

gyöngy mintákat észleltek

A sejt életképességének és a képalkotásnak a felmérése A sejtek életképességét a tenyésztés Statisztikai analízis A számszerűsíthető adatok statisztikai elemzését varianciaanalízis elvégzésével végeztük, amelyet Dunnett többszörös összehasonlító tesztje követte a GraphPad Prism 5. A körülmények közötti statisztikai különbségeket szignifikánsnak tekintettük a. Eredmények 3.

gyöngy mintákat észleltek

Kontrollként csak CaCl2-t tartalmazó gélesítő oldatot alkalmaztunk. Először a sejtkapszulázott alginát gyöngyök méret eloszlását figyeltük, ahogyan az az 1. Valamennyi minta esetében a részecskék átmérőjét szűk mérettartományban határozták meg, átlagátmérője μm- ig terjedhet.

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Vásárlási feltételek - Divat ékszer alapanyagok, gyöngyök, a Nikvorm tabletta Ajánlott küldeményként történő szállítás: A szállítási mód részletes leírása: A Magyar Posta igénybevételévelés szabályzata alapján történik.

Összehasonlításképpen, a kontroll gyöngyök átmérője μm volt. A gyöngyök átmérője a gyöngy mintákat észleltek volt: kontroll, μm ; Co1, 25; Co2. A fénymikroszkópos képek egyenletes sejteloszlást mutattak 2 óra múlva a hADSC-be beágyazott alginát gyöngyök előállítása után 1.